SPECJALISTA CHIRURGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ I CHIRURGII WISCERALNEJ
 Lazarettgasse 16-18, 1090 Wien

Przepuklina pachwinowa, przepuklina udowa

Czym jest przpuklina powłok brzusznych?

Mało inwazyjna wetoda leczenia przepukliny pachwinowej. Film dokumentalny emitowany dnia 8 września na 2 programie austriackiej telewizji państwowej (ORF2)

Ten rodzaj przepukliny powstaje w miejscu zmniejszonej wytrzymałości w powłokach brzusznych. Pojawia się otwór w mięśniach i w powięzi, w którym dochodzi do przeniknięcia zawartości worka przepuklinowego wraz z zawartością którą stanowią przeważnie jelita lub sieć brzuszna. Gdy przepuklina pojawia się nad więzadłem pachwinowym mówimy o przepuklinie pachwinowej (łac. hernia inguinalis). Natomiast przepukilna udowa (łac. hernia femoralis) występuje wówczas, gdy powstaje ona poniżej więzadła pachwinowego. Zarówno przepukliny pachwinowe jak i udowe powstają we wrodzonych mjejscach o zmniejszonej wytrzymałości które się z czasem powiększają aż do powstania otworów przez które może się przepuklina przemieszczać.

Czym grozi przepuklina?

Przepuklina objawia się głównie takimi dolegliwościami jak odczuwalny ucisk, bóle miejscowe lub promieniujące do podbrzusza. Z upływem czasu dochodzi do powiększenia się przepukliny i tym samym do równoczesnego wzmożenia dolegliwości. Największe ryzyko leży jednak w uwięźnięciu przepukliny (incarceratio herniae). Ponieważ zawartością worka przepuklinowego są z reguły jelita, więc w przypadku uwięźnięcia może dojść do niedrożności jelit oraz do zaburzenia ukrwienia jelit łącznie z perforacją jelit i zapaleniem otzrewnej. W tych przypadkach konieczna jest bezzwłoczna operacja. Nieleczone bowiem zapalenie otrzewnej z reguły prowadzi do zgonu. Należy zaznaczyć, że zakładanie pasa tzw. przepuklinowego na otwór przepukliny nie jest wskazane, bo jakkolwiek czasami zapobiega zsuwaniu się trzewi do worka przepuklinowego i chwilowo łagodzi dolegliwości, to jednak nie leczy choroby. Wręcz przeciwnie, noszenie pasa osłabia mięśnie i doprowadza w ten sposób do powiększenia się wrót przepuklinowych.

Jakie są metody leczenia przepuklin pachwinowych i udowych?

Metoda operacyjna jest leczeniem z wyboru. Istnieje kilka metod operacyjnych, stosowanych w zależności od kondycji i dyspozycji pacjenta. Wybór zależy od ryzyka operacyjjnego, przebytych przez pacjenta operacji, a w przypadku kobiet również od zamiarów zajścia w ciążę. Właściwa metoda operacyjna wybierana jest w uzgodnieniu z pacjentem, który jest informowany o ryzyku i zagrożeniach. Operacje można przeprowadzać w znieczuleniu ogólnym, a w przypadku, gdy stanowi ono zagrożenie dla zdrowia, to również w znieczuleniu miejscowym. W ciągu ostatnich lat rozpowszechniły się metody operacyjne z zastosowaniem siatek wzmacniających z tworzyw sztucznych (poliester lub polipropylen, politetrafluoroetylen). Siatki te wzmacniają odporność ściany brzusznej, umożliwiają zamknięcie ubytków bez napinania powłok (tension free) i dzięki temu rokują lepsze wyniki leczenia i szybszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Wśród metod otwartych z użyciem siatek należy wymienić metodę Rutkov i Lichtenstein. Do operacji mało inwazyjnych (MIC) zalicza się metody TEP(P) i TAP (metody te będą omówione poniżej). Główną zaletą metod mało inwazyjnych jest powstawanie małych ran pooperacyjnych, co skutkuje zmniejszeniem bólów oraz szybką rekonwalescencją. Pacjenci mogą uprawiać sport już po upływie 10-ciu dni od operacji. Przy zastosowaniu otwartych metod operacyjnych pacjenci powracają do czynnego sportu często dopiero po upływie kilku tygodni.
Insgesamt in den letzten Jahren haben sich zur Behandlung von Leistenhernien die Operationmethoden mit Verwendung von künstlichem Netz etabliert. Die Netze dienen zur Verstärkung der Bauchwand, ermöglichen einen spannungsfreien Verschluss der Bruchlücke (tension free) und somit tragen zu einem besseren Langzeitergebnis bei. Die Netze sollen leichtgewichtig und grobporös sein um keine nachteilige Reaktion mit dem Eigengewebe auszulösen. Die Netze bestehen entweder aus Polyester oder aus Polypropylen. Bei den offenen Verfahren haben sich die Operationen anch Rutkov und nach Lichtenstein etabliert. Bei den Operationen in der Schlüssellochtechnik (minimal invasiv) besteht das TEP(P) und TAP Verfahren. Der Vorteil der minimal invasiven Techniken liegt in den nur kleinen Wunden, somit wenigen Schmerzen. Die Sportaktivitäten können schon nach 10 Tagen wieder aufgenommen werden, wobei es bei den offenen Verfahren oft mehrere Wochen dauert.

Na czym polega metoda TAP?

TAP jest to skrót od angielskiego „transabdominal plasty“ i oznacza plastykę przezotrzewnową. W metodzie tej za pomocą trzech małych nacięć powłok brzusznych, po nacięciu otrzewnej, zamyka się otwory przepuklinowe siatką z tworzywa sztucznego od wewnątrz. Zaletą tej metody (w odróżnieniu od metody wobec TEP) jest możliwość wglądu do jamy brzusznej i oceny narządów wewnętrznych. Metodę TAP można stosować również w takich przypadkach, w których miały już miejsce inne operacje w podbrzuszu.

Na czym polega metoda TEP?

TEPP auch TEP genannt bedeutet Totale ExtraPeritoneale Plastik. Bei diesem Verfahren erfolgen ebenfalls 3 kleine Eröffnungen in den Bauchdecken, allerdings kommt es dabei nicht zur Verletzung des Bauchfells (Peritoneum). Es wird ein Raum zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln gebildet. In diesem engen Raum erfolgt das Vorgehen. Der Bruchsack wird aus den Verklebungen mit z.B. Samenstrang gelöst und zurückgedrängt. Im Falle einer großen Bruchlücke wird diese mit Naht verschlossen. Anschließend wird ein Kunststoff über die Bruchlücke gelegt und somit wird eine Abdeckung und Sicherung erreicht. Der Vorteil gegenüber dem TAP Verfahren liegt in der nicht vorhandenen Notwendigkeit der Eröffnung vom Bauchfell. Somit werden Verletzungen der Bauchorgane oder spätere Verwachsungsbeschwerden minimiert. Ein weiterer Vorteil liegt in der Tatsache, dass beim TEPP das Netz nicht mit Tackern oder Klammern fixiert werden muss, somit wird das Risiko einer Nervenverletzung und nachfolgenden ziehenden Schmerzen (Neuralgien) ebenfalls minimiert. Weil bei der TEP Methode der Haupzugang quer durch die Bauchdecken erfolgt und das hintere Blatt der geraden Bauchmuskulatur nicht verletzt, besteht auch im Gegensatz zur TAP kein Risiko einer zukünftigen Entstehung vom Bauchwandbruch (Trokarhernie). Die Patienten werden in der Regel einen Tag nach der Operation nach Hause entlassen. Nach 3 Tagen sind sie in der Lage sitzend zu arbeiten und 1 Woche nach der Operation Sport zu treiben. Laut Herniamed Studie ergibt die TEPP Methode die geringste Komplikationsrate im Vergleich zu der TAP und Lichtenstein Methoden. Die Europäische Hernien Gesellschaft (EHS) empfiehlt die TEPP bei ausreichender Operateur- Erfahrung als Methode der Wahl.  Diese Methode wird seit 1997 von mir am häufigsten zur Behandlung von Lesitenbrüchen verwendet. Unsere Praxis hat den Qualitätssiegel der Deutschen Hernien Gesellschaft erhalten.

 

Anatomisches Polyester Netz für das TEPP Verfahren einer Leistenbruchoperation rechts (Mit Genehmigung der Firma Covidien)

 

Tydzień po operacji przepukliny pachwinowej metodą TEPP

 

W listopadzie 2012 roku Niemieckie Towarzystwo Leczenia Przepuklin przyznało nam znak jakości

Artykuły prasowe

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)

 

(Kliknij zdjęcie, aby pobrać artykuł)